€ / EUR

Vyberte menu
 Kontakt:  +421 907 34 06 09    E-mail: info@svetsemien.sk   

logo template4

ACM - Canela 15 ml

Dostupnosť: nie je skladom
2.85 ks

ACM - Canela

  • Disperzný olejový prípravok založený na báze extraktu zo škoricového oleja.
  • Pomocný rastlinný prípravok, ktorý svojimi funkciami zvyšuje u všetkých plodín odolnosť proti abiotickým činiteľom a zlepšuje vitalitu rastlín.
  • Je vhodný pre zeleninu, okrasné rastliny a dreviny, ovocné dreviny. 

Fyzikálne a chemické vlastnosti: 
Škoričový olej min. 25%
Hustota objemu 0,95 g/cm3

Dávkovanie:
Listová aplikácia: 7,5 - 10 ml /10 l vody/ 100 m2. Opakujte každých 15 dní v závislosti na sile napadnutia. Použite dostatočné množstvo vody, aby došlo k pokrytiu celých rastlín. 
Zálievka: 60 - 80 ml / 10 l vody / 100  m2 / v 2 -3 dávkach v priebehu celej vegetácie. 

Vhodný k celoročnému použitiu (predovšetkým postrekom): 

  • jarný postrek na ovocné stromy a kríky, okrasné rastliny
  • postrek v priebehu vegetácie na ovocné stromy, kríky, okrasné rastliny, dreviny, izbové rastliny a zeleninu
  • postrek v zime na izbové rastliny, prezimujúce rastliny, a i. 

Pozor: Vždy sa odporúča vykonať predbežnú skúšku miesiteľnosti. Aplikovať za zníženého slnečného žiarenia. Prípravok sa môže zmiešať s neutrálnymi až ľahko zásaditými roztokmi. Nemiešať s kyslými prípravkami. Neaplikovať na oslabené rastliny v dôsledku sucha. Neaplikovať za vysokých teplôt. Udržiavať na chladnom, suchom a vetranom mieste. 

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.