€ / EUR

Vyberte menu
 Kontakt:  +421 907 34 06 09    E-mail: info@svetsemien.sk   

logo template4

NeemAzal-T/S 100 ml

Dostupnosť: skladom
11.90 ks

NeemAzal-T/S je prírodný insekticíd a akaricíd určený na ochranu proti voškám, pásavke mínerkam, piliarkam, strapkám, moliciam, roztočom, nosánikom a podkopáčikom vo forme  rastlinného extraktu zo semien tropického stromu  Antelaea azadirachta určený na ošetrenie ovocných stromov, zeleniny, viniča  a poľných plodín, rastlinný olej na báze obnoviteľných zdrojov.

Účinná látka a jej pôsobenie

Azadirachtin 10g/l (1 hmot. %)

Účinná látka pôsobí v rastline lokálne systematicky a do tela škodcov sa dostáva pri saní a požere. NeemAzal T/S nemá okamžitý toxický efekt, nástup účinkuje postupný: v priebehu niekoľkých hodín deaktivuje škodcu ako vošky, molice, strapky, vrtivky, piadivky jesenné, priadkovce, ploskáčiky, pásavku zemiakovú a ďalšie druhy hmyzích škodcov, ktoré škodia saním a požerom. Škodce prestanú prijímať potravu a tým aj poškodzovať rastlinu. Azadirachtín inhibuje ich vývoj a zvliekanie, takže po niekoľkých dňoch uhynú. Pri imágach (chrobákov) dochádza výrazne k reprodukcii plodnosti. Kolónie vošiek ešte nejakú dobu na rastline ostávajú, ďalšie vošky sa však už nevyvíjajú.

Pokyny na aplikáciu
Dbajte na dôkladné a rovnomerné rozptýlenie postrekovej kvapaliny na rastlinách. Pokiaľ nastane do 8 hodín po aplikácii dážď, je nutné ošetrenie opakovať. NeemAzal-T/S sa obvykle aplikuje pri napadnutí, resp. pri objavení prvých príznakov škodlivých organizmov. NeemAzal-T/S účinkuje najlepšie na ranné štádiá škodlivého hmyzu, preto je dôležité previezť ošetrenie bezprostredne po vyliahnutí lariev.

Rozsah použitia

  • Zemiaky: 25ml/100 m2, postrekujte  s odstupom 7 dní,  maximálne 2 krát za vegetáciu
  • Bylinky: 30ml/100 m2, postrekujte s odstupom 7-10 dní, maximálne 3 krát za vegetáciu
  • Špenát: 30ml/100 m2,  postrekujte s odstupom 7-10 dní, maximálne 3 krát za vegetáciu
  • Kapustová zelenina: 30ml/100 m2,  postrekujte s odstupom 7-10 dní, maximálne 3 krát za vegetáciu.
  • Tekvicovitá zelenina: 30ml/100 m2, postrekujte s odstupom 7-10 dní, maximálne 3 krát za vegetáciu
  • Rajčiak a baklažán: 30ml/100m2, postrekujte s odstupom 7-10 dní, maximálne 3 krát za vegetáciu
  • Jadroviny (okrem hrušiek): 15ml/100m2 do 10l vody, postrekujte s odstupom 10-14 dní, maximálne 47 krát za vegetáciu, prípravok aplikujte maximálne do rastovej fázy konca kvitnutia (do BBCH 69)

NeemAzal-T/S sa aplikuje pri napadnutí a to ráno alebo večer v udanej dávke. Neošetrujte porasty pri silnom slnečnom žiarení.

Vplyv na úrodu 
NeemAzal-T/S je ako prípravok na báze oleja je rastlinami všeobecne  dobre znášaný. Vzhľadom na meniace sa podmienky v priehehu roku a rozdielmi medzi rastlinnými druhmi a odrodami sa nedá vylúčiť, že v ojedinelom prípade dôjde i poškodeniu necitlivých rastlín. 

Ovocinárstvo
Naplikujte na hrušky!
Pri  odrodách hrušiek  Conference, Alexander Lukas, Bristol Cross, Clara Frijs, Comice, Guyot, HW606, Ingeborg, Illinois 13b 83 Maxi, Lectier, Trevoux, Winterdechant a Frijs sa pri predávkovaní môžu objaviť fytotoxické účinky na listoch.

Zeleninárstvo
Na mladých rastlinách sa môžu objaviť mierne fytotoxické účinky na listoch (zvlnenie, stočenie). 

Všeobecné informácie ohľadom citlivosti rastlín
Údaje o prípadných škodlivých účinkoch prípravku NeemAzal-T/S na rastliny odpovedajú skúsenostiam z bežných podmienok praxe a sú nezáväzné. Nepreberáme zodpovednosť za riziko po aplikácii.
Odporúčame  vykonať  pred ošetrením porastov skúšku citlivosti v danom štádiu rastu (obzvlášť mladých porastov!) Aktuálny zoznam citlivosti rastlín nájdete na www.trifolio-m.de.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny
Prípravok aplikujte  vo vzdialenosti minimálne 20 m od susedných plôch (mimo plôch, ulíc, ciest a miest využívaných pri pestovaní plodín) musí byť pri aplikácii prípravku použité nízkoúletové zariadenie. Pokiaľ použitie nízkoúletové zariadenia musí sa dodržať  vzdialenosť min. 5 m od susedných plôch (mimo plôch, ulíc, ciest a miest využívaných pri pestovaní plodín). Dodržanie vzdialenosti min. 5 m nie je nutné, pokiaľ sú susedné plochy (napr. medze, živé ploty) preukázateľne súčasťou plôch využívaných na pestovanie plodín. (Platí iba pri vonkajšom použití do jadrovín).

Opatrenia proti vzniku rezistencie
O rezistencii nie sú známe žiadne informácie.

Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti a všetkých ďalších piamych a nepriamych nepriaznivých účinkoch na rastliny alebo rastlinné produkty 
NeemAzal-T/S bol testovaný na  mnohých vonkajších a skleníkových kulturách.   Má  všeobecne dobrú kompatibilitu s rastlinami počas vegetačnej sezóny. Kompatibilita NeemAzal T/S závisí od odrody a druhu rastlín. Okrasné rastliny na NeemAzal T/S reagujú dobrým olistením, kompatibilitou kvetou  alebo listov.  Niektoré druhy okrasných rastlín  môžu byť poškodené ošetrením  pri kvitnutí alebo pozorované boli iba ojedinelé poškodenia listov. V sadoch bola pozorovaná vážna toxicita v prípade niektorých odrôd hrušiek. V prípade veľmi citlivých rastlín,  ktoré zvyčajne reagujú necitlivo, sa  môže prejaviť celková nekompatibilita s prípravkom. Zistené to bolo u jabĺk odrody Gala. V závislosti od sezónnych podmienok, druhoch a odrodách rastlín, nemôžeme urobiť všeobecné vyhlásenie zlučiteľnosti s prípravkom NeemAzal T/S. Pred použitím je nutné vykonať skúšku kompatibility danej rastliny s prípravkom NeemAzal T/S.

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.