€ / EUR

Vyberte menu
 Kontakt:  +421 907 34 06 09    E-mail: info@svetsemien.sk   

logo template4

Apollo 50 SC

Dostupnosť: skladom
2.65 ks

Apollo 50 SC je postrekový akaricídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou, určený na ničenie vajíčok a prvých pohyblivých štádií roztočcov na ovocných drevinách, viniči hroznorodom a okrasných rastlinách.

Výhody použitia

  • spoľahlivá účinnosť
  • krátka ochranná doba
  • široký termín použitia

Pôsobenie

  • Clofentezine (500g/l), účinná látka prípravku Apollo 50 SC, je špecifický kontaktný akaricíd, ničiaci vajíčka a prvé pohyblivé štádia roztočov.
  • Dospelé jedince neničí, preto pri aplikácii na rozvinutú populáciu roztočcov, zahrňujúcu aj dospelé jedince, sa účinok prejaví až s odstupom dvoch týždňov.
  • Má výborný reziduálny účinok.
  • Pre včely je relatívne neškodný a je bezpečný aj pre iné druhy užitočných živočíchov, najmä Amblyseilus, Phytoyetzellia, Anthocoris, Chrysopa, Orius, Stethorus a Encarsia, je preto obzvlásť vhodný pre integrované systémy ochrany rastlín. 

Termín aplikácie

Pri ošetrení jadrovín, kôstkovín a viniča pred kvetom ošetrujte na začiatku liahnutia lariev zo zimných vajíčok. Pri doporučovaných dávkach nebola doposiaľ na hlavných plodinách a kultivaroch pozorovaná fytotoxicita. Pred ošetrením väčšieho množstva okrasných rastlín sa však doporučuje overiť ich citlivosť k prípravku v daných miestnych podmienkach. Pri ošetrení niektorých druhov okrasných rastlín môže vytvárať farebný povlak na povrchu, ktorý však možno ľahko zmyť s vodou. Na zlepšenie a predĺženie akaricídneho účinku do postrekov pridajte 2,5-5ml / 100m2 Agrovitalu, čo predlžuje ochranné krytie a eliminuje vplyvy počasia.
Prípravok je miešateľný s väčšinou bežne používaných insekticídov, fungicídov a emulgovateľných olejov. Nie je miešateľný s Bordóskou a sírovápennou zmiešaninou.

Rozsah použitia a dávkovania 

  • Jadroviny, kôstkoviny - dávka/na 10 l vody/na 100 m2: 4 ml, ochranná doba 40 dní 
  • Vinič - dávka/na 10 l vody/na 100 m2: 4 ml, ochranná doba: AT 
  • Okrasné rastliny - dávka/na 10 l vody/na 100 m2: 4-6  ml, ochranná doba 5 dní 

Upozornenie

Opakované používanie akaricídov s rovnakým mechanizmom účinku môže viesť k rozvoju rezistentnej populácie roztočcov. K zabráneniu, alebo oddialeniu vývoja rezistencie doporučujeme používať prípravok nasledujúcim spôsobom:
Ovocné dreviny: Počas jednej vegetačnej sezóny aplikujte na tom istom pozemku prípravok obsahujúci účinnú látku clofentezine, hexythiazox, flufenoxuron, či iný akaricíd zo skupiny acylomočovín, najviac jedenkrát za sezónu.
Vinič hroznorodý: Prípravok Apollo aplikujte najviac jeden krát počas jednej vegetačnej sezóny a to len na začiatku, alebo najneskôr v strede sezóny.
Okrasné rastliny: Prípravok Apollo používajte maximálne dvakrát počas jednej vegetačnej sezóny, nie však tesne za sebou. Ošetrenie je nutné striedať s inými prípravkami.

Ošetrenie drevín robte formou vysoko objemového postreku pri použití 10 - 20 litrov vody na 100m2. Pri ošetrení ostatných plodín je treba voliť dávku v závislosti na type postrekovača a stave kultúry tak, aby bolo dosiahnuté dokonalé pokrytie rastlín aplikačným roztokom.

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.