€ / EUR

Vyberte menu
 Kontakt:  +421 907 34 06 09    E-mail: info@svetsemien.sk   

logo template4

NISSORUN 10 WP 10 g

Dostupnosť: skladom
2.45 ks

NISSORUN 10WP je postrekový kontaktný selektívny akaricíd vo forme dispergovateľného prášku, určený na reguláciu výskytu roztočcov v jabloniach, hruškách, viniči, chmeli, okrasných rastlinách, jahodách, plodovej zelenine (rajčiak, baklažán, paprika, melón, vodný melón, tekvica, uhorka a cuketa), bobuľovom a drobnom ovocí.

Účinná látka 
hexythiazox 100g/kg (10% hm)

Pôsobenie prípravku 
NISSORUN 10 WP je prípravok obsahujúci účinnú látku hexythiazox - je kontaktný arakacíd s thiazoidno-karboxamidovou štruktúrou. Má kontaktný a požerový spôsob účinku. Inhibuje rast roztočcov a má ovicídny, larvidídny a nymficídny účinok. Nie je účinný proti dospelým jedincom, ale zasiahnuté jedince sú sterilné. 

Pokyny pre aplikáciu

  • Jabloň, hruška: Termín ošetrenia od rastovej fázy napučiavania pupeňov v súkvetí do fázy začiatku zretia plodov (BBCH 51-81). Najefektívnejšie je ošetrenie na začiatku liahnutia lariev roztočca. Množstvo vody 500-1700 l/ha. Maximálny počet ošetrení za vegetáciu: 1x. Prípravok je použiteľný s dravým roztočcom Typhlodromus pyri – populácie Chelčice.
  • Vinič: Termín ošetrenia od rastovej fázy vyvinutých 5 listov do fázy, kedy bobule dosahujú veľkosť hrášku (BBCH 15-75). Najefektívnejšie je ošetrenie na začiatku liahnutia lariev zo zimných vajíčok. Odporúčané množstvo vody podľa vývojovej fáze viniča: <BBCH 61 – 400 l vody/ha, BBCH 61-70 – 800 l vody/ha, BBCH 71-74 – 1200 l vody/ha, BBCH 75 – 1360 l vody/ha. Max počet ošetrení: 2x, interval medzi ošetreniami 30 dní. Prípravok je použiteľný s dravým roztočcom Typhlodromus pyri – populácia Mikulov.
  • Okrasné rastliny: Prípravok aplikujte max. 1x v priebehu vegetácie od objavenia sa 4 listov alebo praslena (BBCH 14-89). Množstvo vody 300-1600 l/ha.
  • Chmeľ: Prvé ošetrenie chmeľu vykonajte pri prvom výskyte roztočca na spodných chmeľových listoch (od konca mája do polovice júna), z dôvodu dlhodobého reziduálneho pôsobenia však najneskôr do začiatku kvitnutia chmeľu (BBCH 01-59). Množstvo vody: 700-3300 l/ha. Maximálny počet ošetrení za vegetáciu: 1x.
  • Jahody: Aplikujte v rastovej fáze 4. vyvinutého listu až do fázy začiatku dormancie (BBCH 14-97). Množstvo vody 200-2400 l/ha pre poľné a 200-2000 l/ha pre skleníkové. Maximálny počet ošetrení za vegetáciu: 1x.
  • Ríbezľa, egreš, malina, černica: Ošetrujte po zbere. Množstvo vody 1000 l/ha. Maximálny počet ošetrení za vegetáciu: 1x.
  • Rajčiak, paprika, baklažán: Prípravok aplikujte v dávkach uvedených pre jednotlivé plodiny. Termín ošetrenia je od rastovej fázy 4. pravý list na hlavnej stonke úplne vyvinutý až do fázy plnej (biologickej) zrelosti (BBCH 14-89). Množstvo vody 1000-2000 l/ha pre skleníkové použitie. Maximálny počet ošetrení za vegetáciu : 1x.
  • Melón, vodný melón, tekvica: Termín ošetrenia je od rastovej fázy 4. pravý list na hlavnej stonke úplne vyvinutý až do fázy plnej (biologickej) zrelosti (BBCH 14-89). Množstvo vody 1000-1500 l/ha pre skleníkové použitie. Maximálny počet ošetrení za vegetáciu: 1x.
  • Uhorka, cuketa: Prípravok je možné aplikovať kedykoľvek počas vegetácie až do plnej (biologickej) zrelosti (BBCH 89). Množstvo vody 600-1600 l/ha pre skleníkové použitie. Maximálny počet ošetrení za vegetáciu : 1x.

Prípava postrekovej kvaliny 
Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádoby v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do postrekovača naplneného do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

Vplyv na úžitočné a iné necieľové organizmy
Prípravok nehubí dravé roztoče Phytoseidae, preto je vhodný pre použitie v systéme integrovanej ochrany rastlín.

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.